Logo

Visie

Visie

Theater brengt nuance aan in een wereld waar zwart/wit denken hoogtij viert.

Uit vele onderzoeken in het onderwijs blijkt dat kijken, luisteren, begrijpen en reflecteren zo’n beetje de belangrijkste vaardigheden zijn voor de ontwikkeling van de verbeelding. Verbeelding is nodig om mee te kunnen komen in onze maatschappij en om empathie te kunnen ontwikkelen.

Op het moment dat onze democratie onder druk staat, moeten we de tijd nemen onze waarden te definiëren, en te reflecteren op wat voor onze maatschappij, zoals wij die voor ogen zien, belangrijk is.
Kunst (en voor ons theater in het bijzonder) is hiervoor een belangrijk middel. Theater maakt slimmer, want het leert je kijken, luisteren, begrijpen en reflecteren.

Theater biedt bovendien de gelegenheid om echt de tijd te nemen om goed over iets na te denken. Er omheen lopen. Van alle kanten bezien. En dan komt die verbeelding er nog bij. Om je de oplossing te verbeelden, je voor te stellen en te verwoorden. In het bedrijfsleven en de politiek heet dit ‘een Visie’. Wij noemen dit theater.